Citroën B11

Ett riktigt hotell – En bra restaurang