Artister

Under denna sida finner Du bilder o info om de artister som uppträder på Norrskedika Hotell.

AKO – Anna Karin Nytell Oldeberg

Staffan Eson

Tindra Line

Ett riktigt hotell – En bra restaurang